Zondag 12 februari 2017 – Karaoke en Quiz
15.30 – 19.30 uur
bij het Seinwezen in Haarlem